Τι Πιστεύουν οι Έλληνες

Το Online Ερωτηματολόγιο

 


     

1/30

Η Ελλάδα συμπληρώνει περίπου 35 χρόνια από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Θεωρείτε ότι η συνολική αποτίμηση από τη συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ είναι:


 


 

 

 

 

 

* η συμμετοχή στο ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμη
η υπηρεσία δεν αποθηκεύει κανένα προσωπικό στοιχείο

* Θέλω να συνεχίσω το ερωτηματολόγιο αργότερα